Cyberbezpieczeństwo


Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury oraz danych w Państwa organizacji. Nie tylko poprzez maksymalne zabezpieczenie sieci oraz uniemożliwieniu inwigilacji przez niepowołane osoby, ale również w przeprowadzeniu analizy powłamaniowej, wprowadzając rozwiązania, które zabezpieczą istniejące wady posiadanego systemu.

Do działań, które wprowadzając ograniczą państwa podatność na ataki możemy zaliczyć:

  • rekonfigurację istniejącej infrastruktury
  • rozbudowa systemów informatycznych o rozwiązania chroniące przed atakami jak UTM (z ang. Unified Threat Management) czy IDS, IPS (z ang. Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System)
  • budowanie polityk bezpieczeństwa
  • wprowadzenie dobrych praktyk w przedsiębiorstwie dotyczących cyberbezpieczeństwa
  • szkolenia personelu z zakresu potencjalnych zagrożeń i postępowania w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia